Frisbeegolf sanasto – millaista termistöä lajissa käytetään?

Frisbeegolf sanasto pohjautuu englantiin, jonka takia monella pelaajilla on haasteita pysyä kärryillä lajin yleisimmistä termeistä.

Kerromme seuraavaksi frisbeegolfin yleisimmät termit ja sanaston. Frisbeegolfin sanasto kannattaa lukaista lävitse, niin tiedät mistä frisbeegolf kentällä puhutaan. 

Tiedätkö esimerkiksi, mitä ”lie”, ”hyzer”, ”tii” tai ”TD” tarkoittavat? No, kohta tiedät!

1# Rataan ja välineisiin liittyvät termit

 • 🔗Alivakaa kiekko (Understable disc):  kun frisbeegolfkiekko on alivakaa, kääntyy se oikean käden rystyheitossa oikealle. Alivakaan kiekon tunnistaa usein siitä, että lentonumeroiden ”turn” on -1 ja -5 välissä. 
 • 🔗Avauspaikka eli tii (Tee): jokaisella väylällä on avauspaikka, josta ensimmäinen heitto heitetään. Yleensä tii on vihreästä tekonurmesta tehty suorakulmion muotoinen heittoalusta. 
 • Circle 1 eli C1: kymmenen (10) metrin säde maalikorin ympärillä. C1:n, eli “ykkösringin” sisältä heittoja ei saa yliastua. Kisaradoilla ykkösrinki on merkitty yleensä punaisella maalilla tai narulla. 
 • Circle 2 eli C2: maalikorin ympärillä oleva 20 metrin säde. Heiton saa yliastua normaaliin tapaan.
 • Heittopaikka (Lie): avausheiton jälkeen jatketaan siitä kohtaa, mihin kiekko on laskeutunut. Heittopaikka, eli lie on siis kiekon laskeutumispaikka. Pelaajan toisen jalan tulee olla kiekon takana olevalla 20 cm x 30 cm alueella.  
 • Kori (Basket): tunnetaan myös nimellä maalikori. Kiekko tulee saada heittämällä koriin, jonka jälkeen väylä on pelattu. 
 • 🔗Lähestymiskiekko eli midari (Midrange): lyhyisiin lähestymisiin ja keskipitkiin heittoihin. Midarin nopeus on 4-5, ja profiili on usein litteä. Midari lentää suoraan, ilman suurta feidiä.
 • 🔗Merkkauskiekko eli markkeri (Marker disc): kun kiekko laskeutuu, voi heittopaikan (lie) merkitä merkkauskiekolla. Kyseessä on kämmenen kokoinen minikiekko. Se ei kuitenkaan ole pakollinen, eli heittopaikan voi merkitä myös itse kiekolla.
 • 🔗OB eli Out of Bounds: OB-alue on erikseen merkitty alue väylällä, jonne ei saa heittää. Jos kiekko menee sinne, lisätään tulokseen +1 heittoa. Heittäminen jatketaan siitä kohtaa, missä kiekko oli viimeksi pelialueella. Jatkoheitto tehdään 1 metrin päästä OB:n rajalta. 
 • Ihannetulos eli par: jokaisella väylällä on ihannetulos, jolla kiekko tulisi saada maalikoriin. Tulos voi olla par 3, par 4 tai par 5. Par-tulos ilmoitetaan lukuna 0. Harrastelijoille suunnatuilla rajoilla par-lukema voi olla jotakin muuta.
 • 🔗Pakollinen kierto eli mando (Mandatory): joillakin väylillä on mando, joka pakottaa heittämään tiettyä reittiä. Yleensä mando on puussa oleva nuoli, jonka oikealta tai vasemmalta puolelta tulee heittää. Mando voi myös olla ”tripla-mando”, jolloin tulee heittää portista läpi. 
 • 🔗Pituusdraiveri (Distance driver): maksimaalisen pitkiin heittoihin tarkoitettu kiekko. Kiekon lentonopeus on 11-15.
 • 🔗Putteri (Putter): puttaamiseen ja lähestymisheittoihin tarkoitettu kiekko. Kiekon lentonopeus on 1-3. 
 • Rangaistusalue eli droppari (Drop zone): jos kiekko menee OB-alueelle, voi erikoistapauksissa jatkoheitto olla dropparilta. Tämä vain silloin, kun se on erikseen väyläopasteessa mainittu. 
 • Rata (Course): frisbeegolfrata on paikka, jossa frisbeegolfia pelataan. Radoilla on pääsääntöisesti 9 tai 18 väylää. 
 • Rimmi (Rim): kiekon reunus, jossa leveä rimmi tarkoittaa pituusdraiveria. 
 • 🔗Vakaa kiekko (Stable disc): jos frisbeegolf kiekko on vakaa, se kääntyy voimakkaasti vasemmalle oikean käden rystyheitossa. Kiekon lentonumeron ”fade” on 1 ja 5 välissä. 
 • Väylä (Hole): frisbeegolf radalla on yleensä 9 tai 18 väylää. Jokaisella väylällä on oma par-lukema, avausheittopaikka sekä maalikori. 
 • 🔗Väylädraiveri (Fairway driver): hieman hitaampi kiekko kuin pituusdraiveri. Väylädraiverin nopeus on 6-10. 
 • 🔗Ylivakaa kiekko (Overstable disc): kun kiekko on ylivakaa, on sen feidi 3-5.

2# Heittoihin liittyvä termistö

 • Antsa tai annukka (Anhyzer): oikean käden rystyheitossa anhyzer saa kiekon lähtemään oikealle. Käsi menee linjassa ylhäältä alaspäin, ei vaakasuoraan.
 • Backspin tai granaatti: heitetään pystysuoraan ylöspäin, kiekko väärinpäin kädessä. Yleensä granaattia heitetään metsässä, kun muuta heittoa ei voi suorittaa. 
 • Feidi (Fade): kun kiekko kaartaa luontaisesti vasemmalle, puhutaan feidistä. 
 • Flexi (Flex shot): kun vakaan kiekon heittää antsassa, kiekko tekee ”s-kurvin”. 
 • Hysse (Hyzer): hyzer on anhyzerin vastakohta, eli kiekko pyritään saamaan vasemmalle. Pelaaja on heiton aikana lievässä etukenossa. 
 • Hyssefliippi (Hyzerflip): kun hyssen heittää alivakaalla kiekolla, kiekko kääntää suoraksi – ja lentää pitkään suoraan. Aloittelijoille tämä on paras tapa saada pituutta heittoon. 
 • Kämmenheitto eli fore (Forehand): yleinen heittotekniikka, jossa heitetään kämmen edellä, rintamasuunta kohti koria. 
 • Pommihysse tai piikkihysse (Spike hyzer): kun hyssen heittää lähes pystysuorassa kulmassa, se tippuu nopeasti alas ilman suuria reaktioita. 
 • Rolleri (Roller): kiekon voi heittää tarkoituksenmukaisesti rolleriksi, eli kiekko kierii maata pitkin eteenpäin. 
 • Rystyheitto (Backhand): yleisin tekniikka, eli kiekkoa heitetään rysty edellä. Kylki on kohti heittosuuntaa, ei rintamasuunta. 
 • Upsi (Tomahawk): frisbeegolf kiekkoa voi heittää kuin palloa, eli olan yli. Upsia käytetään usein samoissa tilanteissa, kuin granaattia.  
 • Ylikääntävä heitto (Turnover shot): kun alivakaalla kiekolla heitetään kovaa, se käyttäytyy samalla tavalla kuin antsa. Kiekko siis kaartaa oikealle.

3# Pelitilanteen termit

 • Albatrossi: kolme (3) alle par-tulos, eli tuloskortissa -3.
 • Birdie: yksi (1) alle par-tulos, eli tuloskortissa  -1.
 • Bogi (Bogey): yksi (1) yli par-tulos, eli tuloskortissa +1.
 • CTP (Closest to pin): kisatilanteessa pelaaja, joka heittää avausheitolla lähimmäksi koria. 
 • Eagle: kaksi (2) alle par-tulos, eli tuloskortissa -2.
 • FORE!: varoitushuuto, jolla varoitetaan muita pelaajia lähestyvästä kiekosta. 
 • Gimme: kun oma kiekko on korin alla, ja pelikaveri nostaa kiekon koriin (harjoituskierros).
 • Holari eli hole in one (Ace): jos kiekon saa koriin yhdellä (1) heitolla. 
 • Rangaistusheitto: jos kiekko menee esimerkiksi OB-alueelle, tulee siitä yksi (1) rangaistusheitto eli +1. Saman tuloksen saa muistakin sääntörikkeistä. 
 • Ryhmä: pelaajat, jotka pelaavat kisoissa samaan aikaan samaa väylää. Yleensä ryhmässä on 4-5 pelaajaa.
 • Pin high: kiekko päätyy pituussuunnassa korin tasalle. Kiekko ei silti ole välttämättä puttietäisyydellä. 
 • Score: pelaajan tuloskortti tai tulos.
 • Skyroller eli ilmarolleri: korkea rolleri-kulmassa heitetty kiekko, joka päätyy lopulta rolleriksi. 
 • Skippi: kun kiekko ottaa maasta reaktioita. 
 • Star frame: kun kaikki ryhmän pelaajat (yleensä 4 pelaajaa) saavat birdien, eli -1 tuloksen.
 • Triplabogi (Triple bogey): kolme (3) yli par-tulos, eli tuloskortissa +3.
 • Tuplabogi (Double bogey): kaksi (2) yli par-tulos, eli tuloskortissa +2.
 • Varaheitto (Provisional throw): jos heittopaikalta ei näe kiekon laskeutumispaikkaa, voidaan varaheitolla nopeuttaa pelaamista. Varaheitto lasketaan vain, jos alkuperäinen heitto on mennyt esimerkiksi OB-alueelle. 
 • Varoitus (Warning): kilpailutilanteessa sääntörikkeestä voi saada varoituksen. Esimerkiksi yli 30 sekunnin kestävästä pelivuorosta. Jos varoituksia annetaan toistuvasti, voidaan siitä antaa rangaistus eli +1 heittoa.

4# Kilpailutilanteen termit

 • Kilpailunjohtaja (TD): PDGA:n alaisissa kilpailuissa on kilpailunjohtaja, joka tekee viime kädessä päätöksen esimerkiksi pelaajalle annettavasta rangaistuksesta. 
 • Lohko (Pool): ne ryhmät, jotka pelaavat radalla samaan aikaan kisatilanteessa. 
 • Luokka (Division): virallisissa kilpailuissa on erilaisia luokkia, joista korkein on MPO eli miesten avoin sarja. Muita sarjoja on mm. naisten sarja (FPO), yli 40-vuotiaat sekä alle 18-vuotiaat. 
 • Pelaajakokous (Players meeting): ennen kilpailua pidettävä tilaisuus, jossa TD kertoo tärkeät asiat kilpailusta sekä säännöistä. 
 • Porrastettu lähtö (Staggered start): jokainen ryhmä aloittaa pelaamaan väylältä 1#, vuorotellen porrastetussa järjestyksessä. 
 • Yhteislähtö (Shotgun start): kaikki ryhmät aloittavat pelaamisen samaan aikaan.